Spot repair

Hvis du har en liten lakkskade, kan det ofte lønne seg med Spot-Repair. Det vil si at kun det skadede område blir bearbeidet for å holde kostnadene nede. Vi bruker Spot repair for å utbedre småskader profesjonelt, uten å lakkere hele delen. Denne metoden gir gode resultater og er kostnadsbesparende.